Gezond Leven
Coöperaties garanderen eerlijke en kwaliteitsvolle melk
Om zich beter te beschermen tegen de lage prijzen en de volatiliteit in de melkveehouderij, verenigen steeds meer Belgische melkveehouders zich in coöperaties. Een systeem waar ook de consument beter van wordt.