Skip to main content
Home » 50+ » Tips voor een optimale successieplanning
50+

Tips voor een optimale successieplanning

levensverzekering
levensverzekering

Wil je een zo optimaal mogelijke successie? Onze expert legt uit hoe je de voordelen van een schenking en een Tak 23 levensverzekering kan combineren én hun nadelen kan vermijden.

Tekst: Joris Hendrickx

Giel Van den Abbeele

Giel Van den Abbeele

Economist en fiscalist

Pareto

Rechtstreekse schenking en klassieke Tak 23 levensverzekering hebben nadelen

 • Bij een schenking via bankoverschrijving verdwijnt een bepaald bedrag uit je nalatenschap. Het is dan echter niet mogelijk om de controle te behouden over het vermogen dat je schenkt. Hierbij geldt het principe ‘gegeven is gegeven’.
 • Bij een Tak 23 levensverzekering wordt een verzekeringspolis opgesteld die bestaat uit drie partijen:
  • De verzekeringsnemer die de polis onderschrijft
  • De verzekerde aan wiens leven de verzekerde prestaties verbonden zijn
  • De begunstigde van de polis wanneer de verzekerde komt te overlijden

Vaak zien we dat de ouders de verzekeringsnemer en de verzekerde zijn, en hun kinderen de begunstigde. Het probleem daarbij is echter dat het vermogen nog steeds op de naam van de ouders staat en men bij een overlijden dus erfbelasting verschuldigd is.

Meer weten?
Schrijf je in voor het webinar “Nalatenschapsplanning, tak 23-levensverzekering als oplossing voor uw successieprobleem”

Naar een geoptimaliseerde successieplanning

Om dat te vermijden draaien we de structuur van de Tak 23 levensverzekering om. De kinderen worden de verzekeringsnemer en verzekerde, en de ouders worden de begunstigde.

 1. De ouders worden begunstigde gemaakt en moeten die begunstiging aanvaarden.
 2. Hierna gaat de structuur op slot en kan de begunstigde dus niet meer worden gewijzigd.
 3. In een volgende stap worden alle rechten van het contract overgedragen aan de ouders. Ook hier houden zij dus de controle.
 4. De ouders schenken een bepaald bedrag rechtstreeks in de polis.
 5. Pas bij het overlijden van de langstlevende ouder krijgen de kinderen de rechten op de polis.

Een Tak 23 levensverzekering maakt het mogelijk om op lange termijn op een fiscaal interessante manier te beleggen én je successie te plannen.

Een Tak 23 is een beleggingsfonds waarbij een vermogen via een verzekeringsstructuur kan worden belegd. Dit maakt het mogelijk om op lange termijn op een fiscaal interessante manier te beleggen én je successie te plannen. Je vermijdt zo de roerende voorheffing en beurstaks die op beleggingen van toepassing zijn. Tegelijk moet je met deze structuur geen erfbelasting betalen. Je dient op de gestorte premie enkel een premietaks te betalen van 2%. De toekomstige meerwaarde blijft verder onbelast.

Bijkomende clausules mogelijk

Het is ook mogelijk om via een clausule een financiële last van 4% te koppelen aan de schenking. Dat houdt in dat je ieder jaar 4% van het bedrag kan terugvragen aan je kinderen. Op die manier ontvang je een periodiek inkomen uit de schenking. We raden maximaal 4% aan omdat het nu eenmaal een schenking moet blijven.

Daarnaast kunnen we er ook een beding van terugkeer in opnemen. Stel dat een kind nog voor de ouders komt te overlijden en dat kind ongehuwd en kinderloos is, dan zijn de ouders erfgenaam van hun kind en moeten ze erfbelasting betalen op de gedane schenking. Met een beding van terugkeer kunnen we ervoor zorgen dat het bedrag belastingvrij terugkeert naar de ouders.

Next article