Skip to main content
Home » 50+ » “Eenzaamheid beïnvloedt niet alleen je mentale, maar ook je fysieke gezondheid”
50+

“Eenzaamheid beïnvloedt niet alleen je mentale, maar ook je fysieke gezondheid”

In samenwerking met
Iedereen - ongeacht karakter, leeftijd of status - kan op een bepaald moment in zijn leven te kampen hebben met sociale of emotionele eenzaamheid.
In samenwerking met
Iedereen - ongeacht karakter, leeftijd of status - kan op een bepaald moment in zijn leven te kampen hebben met sociale of emotionele eenzaamheid.

Nu we de feestdagen in kleine kring moeten doorbrengen en thuiswerk de norm blijft, is het meer dan ooit belangrijk om met elkaar verbonden te blijven. Daarom lanceert verzekeraar AG met tal van hulporganisaties het platform ‘AllenTegenEenzaamheid.be’ met tips om de strijd tegen vereenzaming aan te gaan. “Iedereen kan zich in zijn leven eens eenzaam voelen”, zegt dr. Pia Cox, Head of Medical & Health Strategy bij AG.

Tekst: Sandra Gasten

Dr. Pia Cox

Head of Medical & Health Strategy

AG

Eenzaamheid is veel ruimer dan zomaar ‘alleen zijn’ 

“Het is het gebrek aan verbinding met anderen, een gemis dat je voelt in je sociale relaties. Het kan verschillende vormen aannemen. Er is sociale eenzaamheid die een gevolg is van een gebrek aan familie, vrienden of kennissen, waardoor je je alleen op de wereld voelt. Daarnaast is er emotionele eenzaamheid: het gemis aan een kwaliteitsvolle, diepgaande gevoelsband met iemand anders. Het ene staat los van elkaar. Daardoor kunnen mensen, ook al hebben ze veel vrienden, zich toch eenzaam voelen. Of zijn mensen met sociale eenzaamheid niet noodzakelijk ook emotioneel eenzaam.” 

46% van de Belgen geeft aan zich soms eenzaam te voelen. En dat is waarschijnlijk een onderschatting van het echte cijfer. 

Uit onderzoek blijkt dat 46van de Belgen zich soms eenzaam voelt. Dat is wellicht een onderschatting, want er rust nog een taboe op. 

“Het is een fenomeen dat nog te vaak onzichtbaar aanwezig is in onze maatschappij. Vaak durven mensen niet toe te geven dat ze eenzaam zijn, omdat ze vrezen om zielig over te komen. Daardoor ervaren ze de drempel om hulp te vragen als erg hoog. Daarnaast zijn er vooroordelen. Mensen verwachten niet dat een extravert persoon eenzaamheid kan ervaren. Toch kan iedereen – op elke leeftijd – zich op een bepaald moment in zijn leven eenzaam voelen.

Het risico hangt onder meer af van het karakter en de context van een persoon. Over het algemeen lopen mensen met een betere socio-economische status minder risico, en dat vooral op het vlak van sociale eenzaamheid. De oudere generatie op rust loopt het risico op emotionele eenzaamheid omdat bijvoorbeeld de partner is weggevallen. En uit onderzoek blijkt ook dat mannen vatbaarder zijn voor sociale en vrouwen eerder voor emotionele eenzaamheid.” 

Voor sommigen wordt het een chronische geestestoestand met mentale én fysieke klachten tot gevolg. 

“Inderdaad. Door je eenzaam te voelen, loop je een hoger risico op overmatig alcohol- of druggebruik, depressie of zelfdoding. Maar ook fysieke klachten kunnen optreden. Het kan leiden tot slaapstoornissen, concentratieproblemen of stress met hoge bloeddruk, een verstoring van het hormonaal evenwicht en ontstekingsreacties tot gevolg. Omgekeerd kan een slechte gezondheid ook leiden tot eenzaamheid. Iemand met een chronische ziekte is vatbaarder om zich eenzaam te voelen.” 

Hoe zijn jullie op het idee voor het platform ‘AllenTegenEenzaamheid.be gekomen 

“AG ondersteunt dit initiatief omdat het aansluit bij onze maatschappelijke visie en strijd tegen sociale uitsluiting, een kernthema in ons solidariteitsprogramma. AG Solidarity zet zich al meer dan twintig jaar in om verenigingen te ondersteunen die actief zijn op het vlak van hulp aan minderbedeelde kinderen, armoedebestrijding en de strijd tegen sociale uitsluiting. 

Door je eenzaam te voelen, loop je een hoger risico op overmatig alcohol- of drugsgebruik, depressie of zelfdoding. Maar ook fysieke klachten kunnen optreden. 

Dankzij dit nieuwe platform hopen we het bereik en de impact van de hulporganisaties te vergroten. Mensen vinden vaak de weg niet naar de juiste organisatie, maar ook omgekeerd bereiken organisaties niet altijd hun doelpubliek. Het doel is om vrijwilligers, eenzame personen en hulporganisaties samen te brengen. 

Ze kunnen zich erop aanmelden en hun vraag of aanbod bekendmaken. Intussen zijn 24 hulporganisaties geregistreerd. Met dit platform willen we een hefboom creëren om mensen volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij.” 

Kan je enkele tips geven om anderen in eenzaamheid te ondersteunen 

“Probeer vooral eens tijd te maken om écht te luisteren naar elkaar. Sla een praatje, zeg goeiendag of zwaai eens naar iemand. Dat kan al, zonder enige verplichting, een glimlach tevoorschijn toveren. Of vraag aan je buur of hij iets nodig heeft. Zo’n kleine gebaren kunnen voor een persoon in eenzaamheid van grote betekenis zijn. Voel je je zelf soms eenzaam? Leg dan voldoende variatie in je activiteiten, probeer gezond te eten en ga op tijd slapen. Structuur in je dag brengen, is belangrijk om nog meer isolement te voorkomen.” 

Wat moet er nog gedaan worden in de strijd tegen eenzaamheid?  

“Eenzaamheid is een van de grote maatschappelijke uitdagingen waarin zowel wijzelf, de verenigingen, de werkgevers als de overheid een rol in spelen. De rol van de overheid is zeker nodig voor kwetsbare groepen, zoals mensen in armoede of chronisch zieken. Daar moeten problemen structureel aangepakt worden, zodat er oplossingen op lange termijn komen. 

De coronacrisis heeft die vormen van sociaal isolement nog meer blootgelegd en stelt de noodzaak aan ondersteuning nog scherper. Meer dan ooit moeten we bouwen aan een warme samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.” 

Next article