Home » 50+ » OPINIE: De nieuwe ouderen: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?
Opinie

OPINIE: De nieuwe ouderen: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

Jean-Pierre Vyncke, CEO SeniorenNet.be.
Jean-Pierre Vyncke, CEO SeniorenNet.be.
Jean-Pierre Vyncke, CEO SeniorenNet.be.

De leeftijd van 65 jaar wordt door velen nog altijd beschouwd als de magische grens waarop je ‘oud’ mag worden genoemd. “Dat is intussen achterhaald, want uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop we echt hulpbehoevend beginnen te worden, opgetrokken is tot 82 jaar”, zegt Jean-Pierre Vyncke, CEO bij SeniorenNet.be. “We krijgen er dus een nieuwe levensperiode bij en de impact daarvan wordt nog onvoldoende ingeschat.”

Op 1 januari 2020 behoorden 3.672.298 Belgen tot de leeftijdsgroep van de 55-plussers, een aantal dat elk jaar verder stijgt. De generatie van de babyboomers neemt een steeds groter aandeel in de bevolking in. We leven bovendien gemiddeld twaalf jaar langer dan de generatie van onze ouders én we blijven langer gezond.

Het besef dat we een extra episode aan ons leven kunnen toevoegen, is echter nog onvoldoende doorgedrongen. Niet alleen bij de senioren zelf, ook de marketingmachine heeft de potentiële kracht van de ‘grijze’ economie nog niet volledig ontdekt. 

Intelligente en kritische consumenten 

Reclame is nog al te vaak gericht op het model van de gemiddelde tweeverdiener. Om de senioren te kunnen bereiken, is een specifieke aanpak op maat nodig. Ze willen behandeld worden als intelligente en kritische consumenten met de nodige levenservaring. Ze zijn op zoek naar producten en diensten die zin aan hun leven kunnen geven. Babyboomers zijn tussen 54 en 74 jaar en volgen de ‘silent generatie’ op als de ‘nieuwe ouderen’. 

Deze generatie heeft heel wat omwentelingen meegemaakt en is zelfbewuster dan ooit. Velen zijn al op pensioen, of zullen in de komende jaren hun actieve loopbaan beëindigen. Het mag duidelijk zijn: met de babyboomers moet meer dan ooit rekening gehouden worden.

Het wordt hoog tijd dat onze samenleving inziet hoe belangrijk deze nieuwe generatie senioren wel is. Naast kennis en ervaring beschikken ze namelijk ook over een enorme koopkracht.

Financiële en mentale gezondheid 

De babyboomers hebben in de loop van hun leven kapitaal opgebouwd, en wensen dit te behouden. Vaak wonen ze in (te) grote gezinswoningen die gerenoveerd moeten worden. Dat kan voor financiële problemen zorgen, want niemand wil maandelijks meer geld uitgeven dan hij binnen krijgt. Financieel gezond blijven, is dan ook een van de grootste bekommernissen van deze groep. 

De mentale gezondheid in deze extra levensfase vormt een van de urgente uitdagingen van onze samenleving. Het aantal echtscheidingen boven de 50 jaar stijgt zienderogen, en intussen wonen 418.000 Vlamingen tussen 50 en 80 jaar alleen in een veel te ruime gezinswoning. Het spook van de eenzaamheid loert hierbij om de hoek en is volgens studies even schadelijk als het roken van vijftien sigaretten per dag. 

Koopkracht 

Het wordt hoog tijd dat onze samenleving inziet hoe belangrijk deze nieuwe generatie senioren wel is. Naast kennis en ervaring beschikken ze namelijk ook over een enorme koopkracht. In 2020 behoorden 1.750.000 Belgen tot de leeftijdsgroep tussen de 65 en 82 jaar, goed voor een aandeel van 23% in onze economie. We evolueren dus zeer duidelijk in de richting van een ‘grijze’ economie, met dank aan de babyboomers, de hippe senioren. 

Next article