Home » Wonen » Valkuilen en opportuniteiten bij het afsluiten van een woonkrediet
Opinie

Valkuilen en opportuniteiten bij het afsluiten van een woonkrediet

Anton Libert, co-founder van Helder Lenen.

Het kiezen van het beste woonkrediet is één van de belangrijkste financiële beslissingen die je wellicht in je leven gaat nemen. Je voldoende informeren is dan ook cruciaal. Anton Libert, co-founder van Helder Lenen, geeft zijn visie.

Er wordt bij de vergelijking van kredietvoorstellen nog steeds te vaak enkel gekeken naar de rentevoeten, terwijl men ook rekening zou moeten houden met alle andere kosten die erbij komen kijken. De beste indicatie hiervoor is het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Dat JKP moet verplicht bij ieder leningvoorstel worden meegegeven, zodat je transparanter kan vergelijken.

Het omvat niet enkel de interestvoet, maar ook de schuldsaldoverzekering, de brandverzekering, dossierkosten, schattingskosten,… Het is bovendien interessant om de afweging te maken tussen een vaste en variabele rente, en om te kijken naar de modaliteiten van het krediet (bijvoorbeeld de looptijd verlengen, verkorten of de aflossing uit te stellen).

Fiscaal voordeel neemt af

Vanaf 1 januari 2020 wordt de woonbonus vervangen door een verlaging van de registratierechten van 7% naar 6%. Helaas zal dat heel wat minder voordeel opleveren voor kopers, wat meteen ook de recente rush op het verlijden van aktes vóór 1 januari verklaart. Het aantal transacties steeg in oktober met maar liefst 48% ten opzichte van september en 61% ten opzichte van oktober 2018.


Er wordt nog steeds te vaak enkel gekeken naar de rentevoeten, terwijl men ook rekening zou moeten houden met alle andere kosten.


Bovendien stegen de prijzen van de huizen na de aankondiging in oktober met 3% in vergelijking met het vorige trimester. Als je daarentegen reeds geniet van de woonbonus voor je eigen woning A, en je wenst die na 1 januari te verkopen om een andere woning B (waarin je gaat wonen) te kopen/(ver)bouwen, dan behoud je bij ‘pandwissel’ of ‘hypotheekruil’ je woonbonus. Zo kan je mogelijk van twee voordelen genieten: het behoud van de woonbonus op het nog uitstaande bedrag van de indertijd afgesloten lening voor woning A én lagere registratierechten voor de aankoop van woning B.

Online hypothecair krediet

Ik ben er van overtuigd dat het binnen enkele jaren de standaard wordt om een woonkrediet online af te sluiten. Tegenwoordig kopen mensen hun huis reeds online, waarom dan nog geen woonkrediet? De digitale revolutie dwingt de banken om hun businessmodel stevig aan te passen.

Banken moeten zo tegemoet komen aan de snelheid waarmee kopers zich momenteel op de vastgoedmarkt begeven. Voor kopers biedt het alvast meerdere voordelen. Ze kunnen het van thuis uit doen wanneer ze willen (24/7), heel wat administratie gebeurt automatisch waardoor de aanvraag sneller kan worden afgewerkt én de prijzen zijn doorgaans scherper.

Next article