Skip to main content
Home » Wonen » Alles wat je moet weten om te reNUveren
Wonen

Alles wat je moet weten om te reNUveren

In samenwerking met
In samenwerking met

Koop je vanaf dit jaar een woning en renoveer je deze grondig? Dan kan je tot 60.000 euro renteloos lenen. Bovendien kan je een EPC-labelpremie tot 5.000 euro aanvragen als je een woning met een slechte energieprestatie grondig energetisch renoveert.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is het renteloze renovatiekrediet?

Vanaf 2021 kunnen natuurlijke personen die eigenaar worden van een woning of appartement een beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Koop je dus een woning met een slechte energieprestatie en ben je van plan om binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk te verbeteren, dan zal je aansluitend bij je hypothecair krediet voor de verwerving van het pand ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten bij een bank of verzekeringsinstelling. Dit renteloze renovatiekrediet kan je eveneens aanvragen bij de aankoop van een tweede verblijf of een pand dat je later wil verhuren. Ook als je vanaf 2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan je een gelijkaardige renteloze lening aanvragen bij het Energiehuis. Dat noemt dan de energielening+.

Vanaf 2021 kunnen natuurlijke personen die eigenaar worden van een woning of appartement een beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Meer informatie vind je op energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet moet er eerst een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van een woning in het Vlaams Gewest. Voor een eengezinswoning kan je aanvullend bij dat hoofdkrediet een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de woning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van vijf jaar. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B. Het label van je woning vind je terug op het energieprestatiecertificaat (EPC). Dat wordt opgemaakt door een energiedeskundige en verplicht aan jou ter beschikking gesteld bij de verkoop van de woning. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloze renovatiekrediet. Het engagement is een resultaatsverplichting. Jouw renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van je woning. Binnen de vijf jaar na aankoop zal je via een nieuw EPC moeten bewijzen dat je het beoogde energielabel bereikt hebt.

Hoeveel kan je renteloos ontlenen?

Bij de aankoop van je woning kan je maximaal 60.000 euro renteloos ontlenen als je tot label A zal renoveren. Renoveer je tot label B of C? Dan kan je respectievelijk tot 45.000 en 30.000 euro renteloos ontlenen. Bij de aankoop van een appartement kan je maximaal 45.000 euro renteloos ontlenen voor een renovatie tot label A en 30.000 euro voor een renovatie tot label B. Ook in geval van sloop- en heropbouw van een woning of appartement met een slecht energieprestatie kan je een renteloos renovatiekrediet aanvragen. Spreek hierover met je bank wanneer je gaat onderhandelen voor een hypothecair krediet voor de aankoop van je woning.

Wat is de EPC-labelpremie?

Heb je een eengezinswoning of een appartement met een slechte energieprestatie? Als je deze binnen de vijf jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je hiervoor vanaf 2021 een premie tot 5.000 euro aanvragen bij Fluvius! Bij woningen moet je een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 en waaruit blijkt dat je woning voordien een energielabel E of F had. Bij appartementen is dat een energielabel D, E of F. Het behalen van het nieuwe EPC-label moet je vervolgens aantonen met een nieuw EPC. Dat nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de vijf jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat je woning of appartement voor de renovatiewerken over een label (D), E of F beschikte. Werd dat EPC opgemaakt in 2019 of 2020? Dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Als je je eengezinswoning of appartement binnen de vijf jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je hiervoor vanaf 2021 een premie tot 5.000 euro aanvragen bij Fluvius. Meer informatie vind je op energiesparen.be/epc-label-premie.
De woningpas: het digitaal paspoort van jouw woning

Bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning  komt veel papierwerk kijken. Daarom bundelt de Vlaamse overheid met de woningpas alle relevante informatie van jouw woning: energie, isolatie, woningkwaliteit, de bodem, de omgeving, noem maar op. De woningpas onthoudt ook welke renovatiewerken je liet uitvoeren waarvoor je een premie ontving.

Daarnaast vind je er in een oogopslag verschillende keuringen, attesten en vergunningen terug. Je kan als eigenaar ook zelf relevante documenten toevoegen in een digitale kluis. De woningpas zorgt niet enkel voor een administratieve vereenvoudiging. Hij ondersteunt ook jouw renovatieproject. Je krijgt hiermee immers een handig overzicht van welke stappen je moet ondernemen bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van jouw woning. Ook de volgorde van de uitvoeringswerken, de kostprijs, de resultaten van jouw EPC en bijhorende premies vind je hier terug. Bovendien kan je jouw woningpas ook delen met anderen. Handig toch?

Meer informatie vind je op woningpas.vlaanderen.be.

Next article