Skip to main content
Home » Vrouwen » Vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen, van België tot Burkina Faso
Vrouwen

Vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen, van België tot Burkina Faso

In samenwerking met
logo l'Occitane
In samenwerking met

L’Occitane gelooft dat bedrijven vandaag een maatschappelijk nut hebben en ook de verantwoordelijkheid dragen om positieve verandering te stimuleren. “In dat kader engageren we ons binnen meerdere domeinen, waaronder ook het promoten en ondersteunen van vrouwelijk ondernemerschap”, vertelt Group Sustainability Director Raphaëlle Archambeaud.

Tekst: Joris Hendrickx

Waarom is het zo belangrijk voor L’Occitane om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen?

Raphaelle Archambeaud
Raphaëlle Archambeaud, Group Sustainability Director bij L’Occitane.

“Vanaf de oprichting, en nu nog meer, hebben we de hoogste prioriteit gegeven aan het beschermen van de kostbare natuur waar de mens zoveel van leert: de geheimen van planten, hun uitzonderlijke eigenschappen en de ongelooflijke krachten van hun actieve ingrediënten. Ons inzetten voor de bescherming van deze natuur en de mensen die het land bewerken, was een voor de hand liggende keuze. We zorgen voor een eerlijke samenwerking met de producenten van onze ingrediënten, we nodigen klanten uit om hun lege flessen terug te brengen en ze te recyclen én we hebben ook braille toegevoegd op onze productverpakkingen om de toegankelijkheid te vergroten.”

Wat zijn uw prioriteiten op dat gebied?

“De L’Occitane Groep heeft zich tot doel gesteld om tegen eind 2022 of uiterlijk in 2023 B CORP-gecertificeerd te zijn. Dit ambitieuze label zal ons helpen een dynamiek van vooruitgang te introduceren om onze doelstellingen te bereiken en onze mvo-strategie in te zetten in alle entiteiten en regio’s van de groep.”

Op welke manieren probeert u vrouwelijk ondernemerschap te promoten en te ondersteunen?

“Bij L’Occitane hebben we al lang bewondering voor de vrouwen van Burkina Faso, wier vaardigheid in het maken van sheaboter, het ‘goud van de vrouw’, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Wij zijn veertig jaar geleden begonnen met het betrekken van handgemaakte karitéboter van vrouwencoöperaties in Burkina Faso. Van een dozijn vrouwen die in het begin met ons samenwerkten, kunnen we nu meer dan tienduizend partners tellen die gebruikmaken van gemakkelijkere gemechaniseerde apparatuur. In de loop der jaren hebben wij langdurige en eerlijke partnerschappen opgebouwd om de emancipatie en het leiderschap van vrouwen in Burkina Faso te bevorderen.”

RESIST-programma Burkina Faso
In de loop der jaren werden langdurige en eerlijke partnerschappen opgebouwd om de emancipatie en het leiderschap van vrouwen in Burkina Faso te bevorderen. Onderwijs staat hierin centraal.

“Empowerment is een belangrijke waarde voor ons, en dat willen we delen met de vrouwen van Burkina Faso. We willen dan ook blijven bouwen aan eerlijke partnerschappen, onder meer dankzij onze fairtradesourcing en het RESIST-programma. Dat garandeert hen naast toegang tot sheabomen, speciaal onderwijs en opleiding ook een diversificatie van activiteiten. We zullen onvermoeibaar blijven samenwerken met onze stichting en haar partners om de empowerment van vrouwen te ondersteunen via programma’s voor ondernemerschap, microkredieten, onderwijs voor meisjes en alfabetisering van vrouwen. Op dit moment hebben we onze oorspronkelijke doelstelling om 33.000 vrouwen te ondersteunen bijna bereikt. Daarom hebben we voor 2025 een nieuwe, ambitieuzere doelstelling geformuleerd.”

In 2018 werd het RESIST-programma opgestart. Hiermee willen we onze partnerverenigingen van vrouwencoöperaties bijstaan.

Wat houdt het RESIST-programma verder concreet in?

“In het verlengde van onze acties om de lokale toeleveringsketen van karitéboter te ondersteunen, lanceerden we in 2018 het RESIST-programma (Resilience, Ecology, Strengthening, Independence, Structure, Training). Hiermee willen we onze partnerverenigingen van vrouwencoöperaties bijstaan. Het is een driejarig project ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro. Meer dan de helft wordt gefinancierd door L’Occitane en Provence en we waren in staat om publieke financiering te verkrijgen via USAID (dankzij Global Shea Alliance ) en SEQUA. Bovendien hebben de coöperaties ook financieel geparticipeerd. Daarnaast sloten we een technisch partnerschap met NITIDAE, een NGO gevestigd in Frankrijk en Burkina Faso, met een sterke achtergrond in de ontwikkeling van toeleveringsketens en innovatieve en ecologische technologieën. We schatten dat tienduizend vrouwen van dit project zullen genieten.”

De doelstellingen van het RESIST-programma

* bescherming van natuurlijke hulpbronnen

* verbetering van de duurzaamheid van het karitéboterproces

* versterking van het bestuur van de vakbonden

* diversificatie van het inkomen voor vrouwen

Welke maatregelen heeft u vorig jaar genomen met betrekking tot het ouderschapsverlof?

“In maart 2021 lanceerde de L’Occitane Groep een inclusief en baanbrekend wereldwijd ouderschapsverlofbeleid dat gezinnen in alle soorten en maten ondersteunt. Dit beleid geeft primaire verzorgers minimaal twintig weken volledig betaald verlof en secundaire verzorgers minimaal twaalf weken verlof om zich aan hun baby te hechten. Het nieuwe ouderschapsverlofbeleid is erop gericht om alle werknemers en hun gezinnen meer kansen te geven. Het bevordert rechtstreeks de gezondheid en het welzijn door gelijke kansen op de werkplek en eerlijkere genderverhoudingen binnen het gezin.”

“Dit baanbrekend initiatief geeft alle ouders de zeer belangrijke tijd om vanaf het begin een band op te bouwen met hun kind en hun gezin te ondersteunen. Het verlof is door het bedrijf verplicht om barrières te verlagen en een werkcultuur te creëren die mannen aanmoedigt om die tijd vrij te nemen van het werk. De L’Occitane Groep is ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft voor iedereen in het bedrijf, terwijl het ook helpt om het glazen plafond te doorbreken en vrouwen aanmoedigt om hun volledige potentieel te bereiken.”

3 grote gebieden van engagement

1.    
De bescherming en het herstel van de natuurlijke en gecultiveerde biodiversiteit binnen en buiten de waardeketen.

2.    
Het bewerkstelligen van drastische veranderingen om de klimaatcrisis te verzachten en te anticiperen op de gevolgen daarvan voor de activiteiten.

3.    
Kansen creëren en alle mensen mondiger maken in de gemeenschappen waarin de L’Occitane Groep actief is, met de nadruk op empowerment van vrouwen. Het nieuwe ouderschapsverlof dat in 2022 zal worden ingevoerd, zal een belangrijke verwezenlijking zijn met betrekking tot deze prioriteit.

Meer info over de engagementen vind je hier.

Next article