Home » Summer Vibes » Waarom steeds meer mensen voor ecologische zwembaden kiezen
Huis & Tuin

Waarom steeds meer mensen voor ecologische zwembaden kiezen

Ecologische zwembaden combineren een laag verbruik met een slimme filtering. Door de vele voordelen voor milieu én gezondheid worden deze steeds populairder.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto’s: privé

Bij een ecologisch zwembad wordt het verbruik van vier zaken beperkt: water, stroom, chemicaliën en fossiele brandstoffen. Het waterverbruik van een traditioneel zwembad is per jaar ongeveer de volledige inhoud van dat zwembad. Bij een ecologisch zwembad beperkt men dat verbruik met behulp van speciale filtersystemen tot de helft.

Maar ook het stroomverbruik kan worden verminderd. Dat gebeurt met frequentiegestuurde pompen en een slim filtersysteem dat meet wanneer de filtering nodig is. Terwijl de pompen en filters bij traditionele zwembaden op vol vermogen blijven draaien, is dat bij ecologische zwembaden enkel het geval wanneer daar nood aan is.

Minder fossiele grondstoffen

Daarnaast gebruiken traditionele zwembaden heel wat chemicaliën zoals chloor, zuur, peroxide, zout, enz. Bij het spoelen komen deze in de riolering terecht, met een grote impact op de waterkwaliteit tot gevolg. Men filtert dus beter op basis van mineralen en bacteriën. Op termijn zullen alle fabrikanten evolueren naar zulke chloorvrije systemen.

Bij een ecologisch zwembad wordt het verbruik van water, stroom, chemicaliën en fossiele brandstoffen beperkt.

Tot slot moet ook het gebruik van fossiele grondstoffen worden geminimaliseerd. Vaak worden gas of stookolie gebruikt om het zwembad te verwarmen. Door het zwembad achter de waterlijn goed te isoleren en een beter roldek te plaatsen, kan de nood daaraan worden verminderd. Hoe minder water moet worden ververst, hoe langer het bovendien warm blijft.

Ecologische zwembaden zijn de toekomst

Momenteel zijn de aanleggers van zwembaden nog niet altijd even vertrouwd met deze evolutie. Zij zijn immers gewoon aan de klassieke systemen, en die mindset is niet gemakkelijk te doorbreken. Toch is dat nodig, want steeds meer mensen kiezen bewust voor zuinige en milieuvriendelijke zwembaden. Bovendien hebben een toenemend aantal kinderen een chloorallergie.

Aanleggers die nu al overschakelen, kunnen zich trouwens onderscheiden van de anderen en een voorsprong uitbouwen. Zwembaden zullen immers steeds verder blijven evolueren op het vlak van ecologische technieken. Op termijn zal er waarschijnlijk ook een officieel label komen voor ecologische zwembaden. Zeker voor de hotelsector wordt dat belangrijk, want zo kunnen hun klanten bewust kiezen.

Next article