Skip to main content
Home » Lokaal & Belgisch » Zuivelcoöperatie staat garant voor lokale kwaliteit tegen een faire prijs
Drinken & Eten

Zuivelcoöperatie staat garant voor lokale kwaliteit tegen een faire prijs

zuivelcoöperatie
In samenwerking met
logo Milcobel
zuivelcoöperatie
In samenwerking met

Sinds de lockdown kiezen steeds meer Belgen voor lokale en authentieke producten. Ook bij zuivelproducten heeft men nu meer dan ooit aandacht voor de oorsprong en duurzaamheid. “En laat dat nu net het uitgangspunt zijn van een zuivelcoöperatie”, zegt Ann Celen, Commercieel Directeur bij Milcobel.

Tekst: Joris Hendrickx

Ann Celen, Commercieel Directeur Milcobel.

Ann Celen

Commercieel Directeur

Milcobel

Welke impact heeft de coronacrisis op de consumptie van lokale producten?

“De verkoop van zuivelproducten in de retail is sinds de coronacrisis in het algemeen met 10 à 15% gestegen. Onze producten die bestemd zijn voor de horeca kennen daarentegen een enorme terugval, hoewel dat stilaan terug op gang aan het komen is sinds de heropening van die sector. Maar er zijn ook verschillen tussen verschillende producten. Zo werd melk in het begin van de lockdown echt gehamsterd, waardoor er eerst een piek was en dan een stabilisatie. De verkoop van kaas is gedurende de hele lockdown hoger geweest, omdat dat een typisch basisproduct is dat je dagelijks thuis consumeert.”

Hoe hebben jullie daarop ingespeeld?

“Als zuivelonderneming hebben we zo flexibel mogelijk ingespeeld op een vraag die plots zeer volatiel werd. Van de ene op de andere dag veranderde immers het consumentengedrag. Mensen kookten, bakten en aten enkel nog in familieverband. Ook de frequentie waarmee men naar de winkel ging, daalde plots sterk. Maar als men ging, kocht men wel meteen veel meer ineens. Lokaal winkelen (winkelhieren) werd ook sterk aangemoedigd, waardoor mensen dichter bij huis zijn beginnen te kopen en meer interesse kregen voor producten die ook effectief lokaal worden geproduceerd. Onze producten zijn hét voorbeeld van dat laatste. We werken enkel met lokale boeren en koeien die op Belgische bodem grazen, en die voedsel eten dat voor 96% van Belgische oorsprong is. Maar ook de verwerking naar diverse eindproducten gebeurt hier in België. De verdeling gebeurt vervolgens niet enkel in supermarkten, maar ook in lokale buurtwinkels en speciaalzaken. Door in zulke zaken te kopen, ondersteunen consumenten het lokale en sociale netwerk.”

Brugge Kaas
Door producten als Brugge Kaas te kopen, draag je bij aan het welzijn van onze boeren.

Waarom is Milcobel een typisch voorbeeld van authentieke Belgische productie?

“Wat ons uniek maakt, is ons coöperatief bedrijfsmodel. Onze onderneming is voor 100% in handen van de 2.525 melkveehouders die bij ons zijn aangesloten. In die zin zijn we een ondernemingsvorm die bijdraagt aan een eerlijke verdeling van de opbrengsten tussen de boeren, in plaats van het te geven aan aandeelhouders die vooral uit zijn op winstbejag op korte termijn. Onze focus ligt op de langetermijntoekomst van de melkveeboeren. De boeren zijn dus onze aandeelhouders. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat zij een zo fair mogelijke prijs krijgen voor de melk die zij produceren. Zij zijn voor het inkomen van hun gezin rechtstreeks afhankelijk van de meerwaarde die wij kunnen bekomen met de producten die wij maken met hun melk. Er is dus een rechtstreekse connectie tussen de boeren en de eindproducten. Daarbovenop gebeurt de productie van de eindproducten ook volledig in België. Zo creëren we nog heel wat bijkomende werkgelegenheid voor Belgische families.”

Welke producten en merken van Milcobel kunnen we in de winkels vinden?

Brugge Kaas is ongetwijfeld ons grootste en bekendste merk, met een breed assortiment aan producten voor de echte kaasliefhebber. Brugge Oud is onze hero, maar ook Brugge d’Or en Brugge Blomme hebben een sterk eigen karakter. Daarnaast zijn er ook Brugge Boter of Dixmuda, Nazareth kazen, en melkdranken van Inza en Choco!Choco!. Als je deze merken koopt, dan draag je dus bij aan het welzijn van onze boeren. Verder werken we samen met abdijen om ervoor te zorgen dat er nog steeds authentieke abdijkaas kan worden gemaakt.”

In welke zin steunt de consument de lokale boeren door voor deze merken te kiezen?

“In feite is er geen rechtstreeksere manier om dat te doen dan via Milcobel-producten. De winst die we hieruit halen, verdelen we onder onze lokale boeren. De melkprijs wordt maandelijks in overleg bepaald. We streven daarbij niet naar een winstmaximalisatie, zoals dat een klassiek commercieel bedrijf het geval is. De kostprijs van onze producten ligt hoger omdat we de boeren zo veel mogelijk willen betalen voor hun melk, het hoofdingrediënt van de producten.”

In onze exportmarkten is de verkoop teruggevallen door de coronacrisis. Hierdoor zijn we in deze tijden nog meer afhankelijk geworden van de lokale consumptie in België.

“Uiteraard moeten we hier de transformatiekosten van aftrekken. We streven daarom steeds naar een zo efficiënt mogelijke verwerking, zodat zo veel mogelijk rechtstreeks terug kan vloeien naar de boeren. Dat gebeurt in eerste instantie via de melkprijs, maar ook via dividenden indien er nog een overschot is. In onze exportmarkten is de verkoop teruggevallen door de coronacrisis. Hierdoor zijn we in deze tijden nog meer afhankelijk geworden van de lokale consumptie in België. De Belgische consument kan het verlies van onze boeren dus echt wel compenseren door voor deze producten te kiezen.”

Op welke manieren zetten jullie in op duurzaamheid?

“Alles moet voor ons op een duurzame manier gebeuren, zowel voor de maatschappij, de boeren en hun families als de natuur. We bekijken duurzaamheid dus in al zijn aspecten. We willen in de eerste plaats voedzame producten aanbieden aan de bevolking. Zuivel blijft een zeer voedzaam product met veel micronutriënten. Het is erg moeilijk om een gelijkaardige voedingswaarde te vinden in andere producten, zonder dat daar kunstmatige toevoegingen zijn gebeurd. En dan nog heeft dat vaak niet hetzelfde effect als bij zuivel. Zoals reeds uitgelegd, streven we via het bijzondere model van een coöperatie ook naar een zo gezond mogelijke melkveehouderij op lange termijn, zodat de gezinnen daarachter ook een eerlijke bron van inkomsten hebben. Maar we gaan ook zo correct mogelijk om met onze werknemers en partners.”

“Daarnaast nemen we heel wat initiatieven om de impact van de zuivelsector en melkveehouderij op de omgeving en het klimaat te minimaliseren. Zo heb je boeren die het veevoeder van koeien optimaliseren om minder methaan uit te stoten, die energie uit mest halen, aan waterhergebruik doen, enz. Ook in onze productiesites zetten we onder meer in op duurzaam ondernemen, energiebesparing, waterrecyclage en duurzame verpakkingen. Dankzij al die innovaties is onze impact goed in balans met de hoge voedingswaarde die we via onze producten leveren.”

Next article