Home » Happy 2021 » “In het Zuiden is onderwijs dé basis voor herstel na de coronacrisis”
Goed doel

“In het Zuiden is onderwijs dé basis voor herstel na de coronacrisis”

In samenwerking met
In samenwerking met

Meisjes in het Zuiden dreigen volgens ontwikkelingsorganisatie VIA Don Bosco het grootste slachtoffer van de coronacrisis te worden. “Meisjes moeten in crisistijden vaker dan jongens wegblijven van school voor huishoudelijke of zorgtaken”, zegt communicatieverantwoordelijke Bram Reekmans. “Ze lopen ook een groter risico op seksuele uitbuiting.” VIA Don Bosco lanceerde alvast een petitie om druk uit te oefenen op minister Kitir zodat meisjes in het Zuiden naar school kunnen blijven gaan.

Tekst: Diederik Vandendriessche

Bram Reekmans

Communicatieverantwoordelijke

VIA Don Bosco

In dit coronajaar focust de ngo voor ontwikkelingssamenwerking VIA Don Bosco op het recht op onderwijs voor meisjes. Gevreesd wordt dat vele leerlingen in Afrika en Latijns-Amerika vroegtijdig de schoolbanken zullen verlaten en nooit meer naar school zullen gaan. “In onze scholen in het Zuiden werken wij met kwetsbare jongeren”, licht Reekmans toe.

“Soms hebben zij een verleden als straatkind of groeien ze op in moeilijke gezinssituaties. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel gezinnen in extreme armoede terechtkomen – compensatiemaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid zijn er namelijk niet. Het gevolg is dat gezinnen vaak het schoolgeld van hun kinderen niet meer kunnen betalen of dat de kinderen moeten thuisblijven om zelf geld te verdienen voor het gezin of om huishoudelijke taken te doen.”

Op allemeisjesnaarschool.be is VIA Don Bosco een petitie gestart om druk te zetten op de minister. Je kan een gift doen via deze link, zo geef je kwetsbare meisjes ook een kans om naar school te gaan.

Seksueel geweld en prostitutie

Meisjes dreigen in die context het grootste slachtoffer te worden. “De ervaring met de ebolacrisis jaren geleden leert ons dat meisjes ten tijde van crisis vaker dan jongens worden thuisgehouden van school omdat ze huishoudelijke taken op zich moeten nemen. Ze lopen ook een groter risico op een vroegtijdig huwelijk of moeten zich soms prostitueren. Ze zijn in tijden van crisis sneller slachtoffer van seksueel geweld omdat de beschermende omgeving van de school dan wegvalt.

Die risico’s van seksueel geweld en prostitutie zorgen vaak voor ongewenste zwangerschappen. Ten tijde van de ebolacrisis was het aantal vroegtijdige zwangerschappen in sommige dorpen in Sierra Leone met 65% gestegen. We vrezen dat nu in heel wat landen hetzelfde zal gebeuren.”

Petitie

VIA Don Bosco oefent druk uit op Meryame Kitir, de kersverse minister van Ontwikkelingssamenwerking, om te investeren in kwaliteitsvol en inclusief onderwijs in het Zuiden. Reekmans: “De laatste twintig jaar is er heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van toegang tot onderwijs in het Zuiden.”

“Wij vragen onze overheid om die vooruitgang te beschermen en het recht op onderwijs voor meisjes tot een prioriteit te maken. Onderwijs is dé basis voor een herstel na de coronacrisis, omdat het grote positieve effecten op andere domeinen heeft, zoals gezondheidszorg, economische ontwikkeling en de gelijkheid tussen man en vrouw.”

Op allemeisjesnaarschool.be is VIA Don Bosco een petitie gestart om druk te zetten op de minister. Financieel steunen kan op het rekeningnummer BE84 4358 0341 0159, met als mededeling ‘2087 – ik steun meisjes’. Of via deze link.

Next article