Home » Gezond Leven » “Corona mag geen excuus zijn om opvolging van cardiovasculaire aandoeningen op de lange baan te schuiven”
Gezond Leven

“Corona mag geen excuus zijn om opvolging van cardiovasculaire aandoeningen op de lange baan te schuiven”

Volgens prof. dr. Tine De Backer en dr. Frédéric Van Heuverswyn, beiden verbonden aan het UZ Gent, is het ook tijdens de huidige pandemie noodzakelijk dat patiënten met hart- en vaatziekten hun behandeling verderzetten.

Prof. dr. Tine De Backer

Cardioloog en kliniekhoofd dienst cardiologie

UZ Gent

Dr. Frédéric Van Heuverswyn

Cardioloog, adjunct-kliniekhoofd en afdelingshoofd invasieve cardiologie

UZ Gent

Waarom is het zo belangrijk om je behandeling ook tijdens corona verder te zetten?

De Backer: “Een behandeling zorgt ervoor dat de risicofactoren onder controle gehouden worden, denk hierbij aan een verhoogde bloeddruk of verhoging van de cholesterol, factoren die op langere termijn onder andere leiden tot een vernauwing van de bloedvaten en dus hart- en vaatziekten.”

“Plots stoppen met een behandeling kan bovendien bepaalde triggers in gang zetten, waardoor het risico op een cardiovasculair event net verhoogt. Een stijging van de bloeddruk of een snelle hartfrequentie kunnen triggers zijn om mensen die zich reeds in de risicogroep bevinden te treffen door bijvoorbeeld een herseninfarct of een hartinfarct. En net deze mensen met een sterk verhoogd cardiovasculair risicoprofiel doen het vaak ook slechter als ze COVID-19 oplopen. Nog een reden te meer om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen dergelijke events. ”

Van Heuverswyn: “We hebben de voorbije maanden duidelijk gemerkt dat patiënten die zich laattijdig of zelfs niet aangemeld hebben met bepaalde hart- of bloedvatproblemen nadien met meer problemen en complicaties af te rekenen hadden.”

Bij welke signalen moeten mensen zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis zich laten screenen?

De Backer: “Bij deze doelgroep is het vooral van belang dat je aandacht hebt voor bepaalde risicofactoren. Deze zijn zeer divers. Onder meer de leeftijd speelt hierin een rol: hoe ouder je bent, hoe meer risico je loopt, al is dat uiteraard voor veel aandoeningen het geval.”

“Andere, meer specifieke risicofactoren zijn onder meer een verhoogde bloeddruk, cholesterol, diabetes, chronische stress en de erfelijke kenmerken: komen er bepaalde factoren terug in familiale kring? Merk je bijvoorbeeld dat er veel mensen in de familie zijn die op jonge leeftijd – jonger dan 60 jaar – hartinfarcten of andere events meegemaakt hebben, dan kan je aannemen dat je zelf ook een verhoogd risico loopt. In dat geval moet je ook niet wachten tot je effectief symptomen hebt om je proactief te laten screenen.”

We hebben de voorbije maanden gemerkt dat patiënten die zich laattijdig of zelfs niet aangemeld hebben nadien met meer problemen en complicaties af te rekenen hadden.

Van Heuverswyn: “We spreken hier namelijk over factoren zoals een hoge bloeddruk en cholesterol, zaken die je vaak eigenlijk niet meteen opmerkt of voelt. Je kan er jaren mee rondlopen voor er zich een probleem manifesteert. Daarom is het dus zo belangrijk om er tijdig bij stil te staan. Dat hoeft zeker niet altijd direct bij de dokter of specialist te zijn.”

“Er bestaan vandaag de dag enorm veel apparaatjes om zelf je bloeddruk en hartslag te meten. Wanneer je regelmatig boven de verwachte waarden zit, is het raadzaam om toch een afspraak bij je huisdokter te maken. Uiteraard moeten bepaalde klachten zoals nieuw ontstane pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen of flauwvallen altijd een reden zijn voor een dringend nazicht!”

Wat zou u aanraden indien je bijvoorbeeld merkt dat je bloeddruk lichtjes gestegen is?

Van Heuverswyn: “In de praktijk merken we dat een combinatie van verschillende risicofactoren die lichtjes verhoogd zijn vaak een slechter teken is dan één bepaald aspect dat er uitspringt. Een roker met een beetje overgewicht in combinatie met een licht verhoogde bloeddruk en cholesterol vormt zo een torenhoog risicoprofiel en vereist verder onderzoek en behandeling. Elke lichte verhoging moet dus in de gehele context van de patiënt bekeken worden.”

De Backer: “Daarnaast mag je de andere qualifiers, zoals psychosociale factoren, stress en het eerder aangehaalde familiale risico niet uit het oog verliezen. Hier wordt tegenwoordig trouwens meer en meer aandacht aan besteed.”

Van Heuverswyn: “Om te besluiten, wil ik nogmaals benadrukken dat de huidige coronapandemiegeen reden mag zijn om de noodzakelijke onderzoeken en controles te schrappen. De gevolgen hiervan zijn ons jammer genoeg al duidelijk gemaakt tijdens de eerste lockdown en we mogen niet opnieuw in die val trappen. Zowel de ziekenhuizen als het medisch personeel zijn erop voorzien om mensen op een veilige manier te ontvangen en correct te behandelen. Beide partijen – het medisch personeel en de patiënten – moeten de juiste beslissing nemen op het juiste moment. In het geval van de patiënt is de stap zetten naar verder onderzoek indien daar aanleiding voor is, dan ook de enige juiste stap.”


DIT INTERVIEW WERD GEHOUDEN OP VERZOEK VAN VIATRIS. DE UITSPRAKEN OPGETEKEND DOOR DE JOURNALIST VERBINDEN ENKEL DE GEÏNTERVIEWDE.

Next article