Skip to main content
Home » 50+ » Nieuwe beeldvormingstechniek maakt gerichte behandeling van longaandoeningen mogelijk
Sponsored

Een innovatieve beeldvormingstechniek laat toe om mensen met longaandoeningen zeer gericht en efficiënt te behandelen en op te volgen. Prof. dr. Wilfried De Backer, directeur van de Medimprove Longrevalidatiekliniek in Kontich, legt de werking ervan uit.

Ontdek hier de verschillende revalidatieprogramma’s.

Prof. dr. Wilfried De Backer.

“Medimprove is een multidisciplinair medisch centrum met academisch gekwalificeerde kinesisten en verpleegkundigen dat zich vooral richt op respiratoire revalidatie. We zetten sterk in op innovatieve technieken om tot een holistische en gepersonaliseerde aanpak te komen waarbij we per patiënt kijken wat er mis is en hoe we dat gericht kunnen verhelpen. Wij maken hiervoor gebruik van een innovatieve beeldvormingstechniek, ontwikkeld door het Belgische biotechbedrijf Fluidda.”

Tijdswinst en financiële winst

“Deze beeldvorming geeft ons voor iedere patiënt zeer gedetailleerde informatie over de regionale toestand van de luchtwegen en het longweefsel. Daarnaast is deze technologie tienmaal gevoeliger dan de klassieke testen. Bij een interventie kunnen we hierdoor veel sneller zien of er verbetering optreedt. Dat levert een enorme tijdswinst op, maar ook financiële winst omdat dure medicatie die niet blijkt te werken vroeger kan worden stopgezet. Daarnaast laat de technologie ons zelfs toe om de depositie van geïnhaleerde producten in kaart te brengen. Zo zijn we zeker dat ze op de plaats van de ontsteking terechtkomen. Zien we dat dit niet het geval is, dan zijn we in staat om de inhalatietherapie te optimaliseren en betere keuzes te maken wat betreft het inhalatiesysteem, het toestel, product, enz.”

We krijgen van iedere patiënt gedetailleerde informatie over de regionale toestand van de luchtwegen en het longweefsel.

Gerichte aanpak chronische longziekten

“Bij chronische longziekten zoals ernstige COPD kan een gepersonaliseerde aanpak zorgen voor een stabilisering en zelfs een verbetering. Zo vermijden we verdere opstoten, opnames in het ziekenhuis en een blijvende globale achteruitgang. Dankzij de technologie van Fluidda kunnen we duidelijk identificeren wat de hoofdcomponent van het probleem is. We kijken daarbij zowel naar de luchtwegen als naar het bloedvatenstelsel van de longen. Op basis daarvan kiezen we voor een bepaalde combinatie van zuurstoftherapie, inspanningsrevalidatie en farmacologische behandeling. Die behandeling kunnen we dan ook weer nauwkeuriger opvolgen en bijsturen.”

Bestrijding van Long COVID

“Fluidda’s beeldvorming stelt ons ook in staat om de vasculaire component in kaart te brengen van Long COVID patiënten. Zij hebben vaak problemen met kleine bloedvaten die we via inspanningsrevalidatie terug open kunnen krijgen. Die revalidatie dient dan wel goed te worden afgestemd op wat de patiënt aankan. De technologie helpt om dat te bepalen. De meeste patiënten krijgen we zo na drie maanden terug op hun normale niveau.”

Next article