Home » Uit in België » [opinie] Het traject naar een nieuw toerisme
Uit in België

[opinie] Het traject naar een nieuw toerisme

CEO Peter De Wilde
CEO Peter De Wilde
Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

‘Reizen naar Morgen’ is de naam van de strategische toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen. “Het beschrijft waar we dag in dag uit voor gaan, wat we belangrijk vinden en hoe we de dingen in de toekomst willen aanpakken”, zegt CEO Peter De Wilde.

Meer artikels over toerisme vind je hier.

‘Reizen naar Morgen’ maakt de omslag van ‘meer’ naar ‘meerwaarde’ en van ‘rendement op investering’ naar ‘maatschappelijk rendement op investering’. Het bekijkt toerisme niet langer als een doel op zich, maar als een middel om onze toeristische bestemming en onze gemeenschap te laten floreren. We vertrekken van de positieve kracht van toerisme. Die we willen versterken om zo van Vlaanderen een bloeiende, innovatieve, inspirerende, kwalitatieve en inclusieve reisbestemming te maken. Een bestemming waarin voor alle betrokkenen in het toeristisch proces ‘meerwaarde’ wordt gerealiseerd. Zoeken naar de juiste balans tussen al die betrokkenen is dus cruciaal. Maar even cruciaal is het verbinden van mensen, plekken en activiteiten in een uniek verhaal.

Economische winst en rendabiliteit blijven absoluut belangrijk voor toerisme, ook in de toekomst, maar het mogen niet langer de enige doelen zijn zoals vandaag nog vaak het geval is.

Maatwerk

Het toerisme van de toekomst is geen bandwerk meer, maar wel maatwerk. We willen zoeken naar impactvolle ervaringen die zowel de bezoeker als de bewoner en de ondernemer of dienstverlener verrijken. Die mensen inspireren en tot een groter welbevinden leiden. Die impactvolle ervaringen kunnen we zelf niet sturen of garanderen, maar we kunnen ze wel mogelijk maken door de juiste omstandigheden te creëren. De overheid als facilitator en netwerkverbinder. Van het opgeheven vingertje naar de uitgestoken hand.

Vaccin

We spraken in het verleden altijd over reizen in productietermen. Het succes van de inspanningen maten we af aan de groei van de overnachtingen, bestedingen en tewerkstelling. Maar de werkelijke kostprijs van de toeristische activiteiten voor een plaats, een gemeenschap of de natuur werden zelden of nooit in rekening gebracht.

Zodra de kosten van toerisme groter dreigen te worden dan de baten, wordt de draagkracht van een plek overschreden en zorgt elke verdere groei voor nog meer schade. Precies daar wil ‘Reizen naar Morgen’ hét vaccin voor zijn. Let wel, economische winst en rendabiliteit blijven absoluut belangrijk voor toerisme. Ook in de toekomst, maar het mogen niet langer de enige doelen zijn zoals dat vandaag nog vaak het geval is.

Next article