Skip to main content
Home » Gezond Leven » “Het plannen van je tussendoortjes kan al wonderen doen!”
Gezond Leven

“Het plannen van je tussendoortjes kan al wonderen doen!”

Het aantal Belgen dat zich in de risicozones begeeft voor het ontwikkelen van aan overgewicht gerelateerde aandoeningen, zoals Diabetes type 2, stijgt. Diëtiste Nelle Dierynck, lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten, over de kracht van kleine veranderingen.

Tekst: Sijmen Goossens – Foto’s: Brooke Lark (Unsplash)

Een verzameling risicofactoren

“Metabool syndroom (MBS) gaat over een aantal risicofactoren die als voorbode van ernstige aandoeningen moeten worden opgevat. Wie aan MBS lijdt, heeft dubbel zoveel kans op hart- en vaatziekten binnen 5 tot 10 jaar en heeft vijf keer meer kans om diabetes type 2 te ontwikkelen. Ook andere aandoeningen, zoals levercirrose, worden gelinkt aan MBS.”

“Tijdens de ‘Week van de Diëtist’, van 18-25 maart 2019, focussen we op MBS, omwille van het stijgend aantal mensen in de risicozones en de overduidelijke waarschuwingen die MBS inhoudt.”

“Die waarschuwingen uiten zich in volgende symptomen: een buikomtrek van meer dan 102 cm bij mannen en meer dan 88 cm bij vrouwen (iets wat mensen zelf makkelijk kunnen meten), triglyceriden meer of gelijk aan 150 mg/dl (teveel vrije vetzuren in het bloed), HDL cholesterol of de ‘goeie’ cholesterol lager dan 40mg/dl bij mannen en 50 mg/dl bij vrouwen, een nuchtere bloedsuiker van meer dan 100mg/dl en een bloeddruk hoger dan 130/85. Ook cholesterol staat rechtstreeks in verband met MBS.”

Diabetes en MBS: partners in crime

“Hoewel er in België geen systematische registratie is van alle diabetes diagnoses, kunnen we wel representatieve inschattingen maken op basis van gegevens uit de ziekteverzekering en de Belgische Gezondheidsenquête.”

“Daaruit blijkt dat het aantal mensen met diabetes in de afgelopen decennia meer dan verdubbeld is. Het gaat vooral om een stijging in het aantal mensen met type 2 diabetes, met meer dan 9 op de 10 van de gevallen de meest voorkomende vorm.”

“Oorzaken zijn de vergrijzing en onze ongezonde levensstijl. De prevalentie van diabetes wordt door de Internationale Diabetes Federatie voor België geschat op 8% van de volwassen Belgische bevolking; 1 op 12 dus. Een grondige wetenschappelijke literatuurstudie naar aanloop van de ‘Week van de Diëtist’ leert ons dat dit dreigt op te lopen tot minstens 9,6% of 1 op 10 in 2030!”

“MBS is hier een belangrijke risico-indicator. Dringend tijd dus, om dit extra onder de aandacht te brengen.”

50% extra levenskwaliteit

“Tot zover de ‘onheilsprofetie’. De kern van mijn betoog gaat over de spectaculaire positieve resultaten die we kunnen behalen met slechts enkele kleine interventies in onze manier van leven. Voor de ‘Week van de Diëtist’ kozen we bij de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten bewust de preventie van metabool syndroom als thema.”

Wie aan MBS lijdt, heeft dubbel zoveel kans op hart- en vaatziekten binnen 5 tot 10 jaar en heeft vijf keer meer kans om diabetes type 2 te ontwikkelen.

“Er zijn verschillende, haalbare stappen die iedereen kan zetten om het tij te keren. Een diëtist kan je exact aanwijzen wat die kleine stappen voor jou inhouden om zo een verbetering van minstens 50% in de levenskwaliteit te bekomen.”

“Het gaat dan uiteraard om gezondere voeding: fruit, groenten, vezels…. Het plannen van je tussendoortjes, bijvoorbeeld, kan al wonderen doen! Ook beweging werkt zowel preventief als schadebeperkend: gewoon 30 minuten wandelen per dag kan je al uit de gevarenzone halen.”

“De diëtist geeft niet alleen voedingsadvies, maar beschikt over de juiste knowhow om andere ongezonde levensgewoontes te analyseren en hierbij advies te geven of je door te verwijzen naar de gepaste ondersteuning. De belangrijkste boodschap is dat we al met een minimum aan gerichte verandering een maximum aan resultaat kunnen halen.”

Next article