Home » News » Chimay: bijna 170 jaar bier, kaas… en ethiek!
Sponsored

De abdij van Scourmont heeft er altijd naar gestreefd om haar producten te produceren en te verkopen met respect voor een essentiële waarde: de ethiek. Fabrice Bordon vertelt ons meer over de oorsprong van het bedrijf.

Fabrice Bordon

Brand Ambassador – bieren en kazen Chimay

Hoe is de Abdij van Chimay ontstaan?

“De abdij Notre-Dame de Scourmont werd gesticht in 1850 toen een priester uit Virelles, eerwaarde Jourdain, de economie in de regio Chimay een duwtje in de rug wilde geven. Hij bracht een bezoek aan de prins van Chimay, Joseph de Caraman de Riquet, op het kasteel van Chimay.”

“Samen trokken ze naar Westvleteren om te vragen of er zeventien monniken bereid waren om zich in Chimay te vestigen, op 48 hectare braakliggende grond van het plateau van Scourmont, geschonken door de prins van Chimay, om er een monnikengemeenschap te stichten en de landbouweconomie te bevorderen.”

“Met de hulp van enkele omwonenden maakten de monniken de gronden vruchtbaar door ze te ontginnen en ontbossen, en bouwden ze er het klooster.”

Wanneer begon de economische activiteit te groeien?

“Vanaf 1860, toen er tachtig monniken in het klooster woonden. Voor hun eigen ‘hygiënische’ behoeften brouwden ze hun eerste bier in 1862. Het was toen immers gezonder om bier te drinken dan water.”

Ongeveer 90% van onze winst gaat naar sociale bijstand, waarvan de helft naar lokale bijstand.

“In die tijd was dat het enige abdijbier in de regio. Het werd vervolgens verkocht om de inkomsten te verhogen en het klooster en de economie in de omgeving te ontwikkelen. In 1876 werd de eerste kaas geproduceerd nadat een monnik, broeder Benoît, naar een andere trappistenabdij in Port-Salut in Frankrijk was gereisd om er meer te leren over de productiemethoden. Vervolgens richtten de monniken een kaasmakerij op naast de brouwerij.”

Waar gaat vandaag de winst van uw activiteit naartoe?

“Ongeveer 90% van onze winst gaat naar sociale bijstand, waarvan de helft naar lokale bijstand: scholen, het ziekenhuis van Chimay, jonge ondernemers, bedrijven in moeilijkheden,… De Fondation Chimay-Wartoise, die in 1996 door de monniken werd opgericht, richt zich op drie ontwikkelingsassen: de jeugd, de regionale werkgelegenheid en de lokale ontwikkeling.”

“In de afgelopen twintig jaar is meer dan zestien miljoen euro opnieuw geïnvesteerd in de lokale economie. Daarnaast helpen we de 180 cisterciënzerabdijen in de wereld wanneer ze niet genoeg inkomsten hebben om in hun eigen behoeften te voorzien.”

In 1876 werd de eerste kaas geproduceerd.

Op lokaal niveau ontwikkelt u momenteel onder meer een project voor mensen met een handicap.

“Inderdaad! Een groot aantal gebouwen van de boerderij van de abdij, die al twee jaar leegstonden, werden gesloopt om een moderne boerderij te bouwen. Ze zou volgend jaar operationeel moeten zijn en zal bestaan uit twee residenties van ongeveer twintig appartementen voor mensen met een lichte handicap.”

“Het wordt ook een beschermde werkplaats met twintig valide en veertig mindervalide werknemers. Ze zullen zich enerzijds bezighouden met de veeteelt, het telen van groenten en fruit en de productie van melk en kaas, en anderzijds zullen ze een bakkerij en slagerij runnen waar ze hun producten zullen verkopen. Die zestig jobs komen bovenop de huidige tweehonderd directe jobs van de Chimay Group.”

Wat onderneemt u om het milieu te beschermen?

“De monniken hebben altijd veel aandacht gehad voor milieubescherming. Al sinds 1961 gebruiken ze geen pesticiden of chemicaliën meer op de gronden in de directe omgeving van het klooster. De 350 hectare grond van de abdij worden nu biologisch verbouwd – het gaat hier hoofdzakelijk om voedergewassen voor het vee.”

Een windturbineproject, dat bijna is afgerond, zal ons helpen om uiteindelijk 70% van de energie te produceren die nodig is voor onze kaasmakerij en ons bottelcentrum.

“Daarnaast werd in 1996 onder de brouwerij van het klooster een zuiveringsinstallatie geïnstalleerd voor de behandeling van het afvalwater. Vandaag haalt het klooster uitsluitend zijn water uit de putten die zich aan weerszijden van het klooster bevinden. Dat water dient onder meer om het wort te koelen vóór het gistproces, wat van nature warm water produceert dat op zijn beurt wordt gebruikt om de gebouwen van het klooster te verwarmen.”

Werden er nog andere maatregelen genomen op het vlak van energie?

“In 2005 werd er een pelletketel geïnstalleerd in de brouwerij. In 2008 werd 305m² aan zonnepanelen op de daken van de abdij geplaatst. Al meer dan tien jaar voorzien het klooster en de kerk in hun eigen energie.”

“Bovendien hebben we vorig jaar aanzienlijk geïnvesteerd in de bottellijn met een nieuw gebouw van 4.000m² en 1.200 zonnepanelen op het dak van het bottelcentrum. Die panelen zullen helpen om de energievoetafdruk met ongeveer 20% te verminderen. Tot slot zal een windturbineproject, dat bijna is afgerond, ons helpen om uiteindelijk 70% van de energie te produceren die nodig is voor onze kaasmakerij en ons bottelcentrum.”

Next article