Home » Happy 2020 » “We tonen de overheid dat mensen meer solidariteit in de samenleving willen”
Goed doel

“We tonen de overheid dat mensen meer solidariteit in de samenleving willen”

Welzijnszorg sluit feestjaar af met campagne ‘Samen solidair tegen armoede’

Welzijnszorg bestaat vijftig jaar en wil met de campagne ‘Samen solidair tegen armoede’ het engagement in de samenleving steunen en versterken. “Er is al veel solidariteit, maar tegelijk hopen we op structurele maatregelen want alleen zo kan je armoede bestrijden”, zegt Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg.

Tekst: Sandra Gasten

Welzijnszorg is ontstaan in 1969. Hoe is de organisatie geëvolueerd?

“We willen de samenleving armoedebewust maken door sensibilisering en vorming. Die visie op armoede is niet veranderd. Wel is onze visie op de participatie van mensen in armoede gewijzigd. Vijftig jaar geleden werden zij als ‘slachtoffers’ beschouwd. Vandaag zoeken we de verbinding op: we betrekken hen in onze aanpak.”

“Hiervoor werken we onder meer samen met ervaringsdeskundigen, Welzijnsschakels en andere lokale initiatieven, zodat we weten wat mensen in armoede willen en kunnen. We kunnen die ervaringen koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, zodat wij met gedragen voorstellen naar buiten kunnen komen.”

Hoe belangrijk is het vandaag om nog tegen armoede te strijden?

“De armoedecijfers zijn nog altijd hoog. In België leeft 16 procent van de mensen in armoede. Daarbovenop leeft 18 procent van de bevolking juist boven de armoedegrens.”

“Ondanks de stijging van de welvaart neemt de ongelijkheid op wereldniveau toe. Bovendien raken mensen verstrikt in een armoedeweb: ze hebben het niet alleen financieel moeilijk, maar hebben ook weinig sociale contacten. Ook heel wat zaken waarop ze recht hebben, bereiken hen niet omdat de procedures te technisch zijn.”

Kan je dat even uitleggen?

“In het stelsel zitten drempels ingebouwd, waardoor mensen in armoede en zelfs hulpverleners de procedures niet altijd kennen. Er moet vaak aan veel voorwaarden worden voldaan, waardoor mensen moedeloos worden. Door zaken te vereenvoudigen, bereik je wel meer mensen. Een voorbeeld is de vereenvoudiging van de kinderbijslag. Dankzij de automatische toekenning ervan bereikt de overheid meer mensen die op die bijslag recht hebben.”


Wanneer we mensen kunnen overtuigen dat armoede structurele oorzaken heeft, kunnen we de overheid overtuigen om structurele maatregelen te nemen. Anders blijven we met de kraan open dweilen.


Waar liggen de klemtonen in de campagne ‘Samen solidair tegen armoede’?

“Voor deze campagne vragen we aan al onze medestanders om solidariteitsaffiches te maken. Op 30 mei 2020 verzamelen we die op de Picknick Solidair op een grote solidariteitsmuur in Leuven. Zo tonen we aan de overheid dat mensen meer solidariteit in de samenleving willen. We geloven immers dat de overheid pas in beweging komt wanneer mensen dat echt willen. Wanneer we mensen kunnen overtuigen dat armoede structurele oorzaken heeft, kunnen we de overheid overtuigen om structurele maatregelen te nemen. Anders blijven we met de kraan open dweilen.”

Waar gaan jullie volgend jaar de focus op leggen?

“In de volgende campagne, eind 2020, leggen we de klemtoon op het thema ‘wonen’, iets wat mensen in armoede belemmert om vooruit te kunnen in het leven. Een hoge huur kan voor hen al te zwaar zijn of vaak worden ze ziek omdat ze in slecht onderhouden woningen leven. Dat thema verdient dus zeker aandacht.”

Next article