Home » Happy 2020 » Oudenaarde zet wandtapijtkunst in de kijker
Cultuur

Oudenaarde zet wandtapijtkunst in de kijker

Eindejaar en de kerstvakantie zijn hét ideale moment voor gezinnen met kinderen om MOU te bezoeken.

Geertrui Van Kerkhoven

Conservator

MOU Oudernaarde

Oudenaarde was van de 15de tot het einde van de 18de eeuw een wereldbekend centrum voor wandtapijtkunst. Daarom zet stadsmuseum MOU deze nijverheid extra in de kijker.Meer uitleg door Geertrui Van Kerkhoven, conservator van MOU Oudenaarde.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto: Marck de Bock

“Oudenaarde is onlosmakelijk verbonden met wandtapijtkunst. Het is een van de enige Vlaamse steden waar de wandtapijtennijverheid zo lang is blijven bestaan. Onze kleine stad is dan ook rijk geworden dankzij deze industrie. Getuige daarvan is het vele kostbare erfgoed zoals het prachtige stadhuis en meerdere kloosters en kerken.”

“Tijdens de 16de eeuw, het absolute hoogtepunt voor de wandtapijtkunst, leefde maar liefst de helft van onze bevolking van het ecosysteem rond deze industrie. In die periode werden er in Oudenaarde massaal veel wandtapijten geproduceerd die voornamelijk bestemd waren voor de export. Vlaamse wandtapijten waren wereldwijd een gegeerd item bij hoogwaardigheidsbekleders, vorsten, adel, rijke burgerij, clerus,… De ligging van Oudenaarde aan de Schelde was ideaal voor verscheping via Gent en Antwerpen naar de rest van de wereld.”

Wandtapijtnijverheid in de kijker

“Als stadsmuseum is het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat MOU heel wat aandacht heeft voor de wandtapijtkunst. We zijn zelfs het enige museum in Vlaanderen dat hier zo sterk op inzet.”


Eindejaar en de kerstvakantie zijn hét ideale moment voor gezinnen met kinderen om MOU te bezoeken.


“In de 14de -eeuwse lakenhalen die verbonden zijn aan het laat-gotische stadhuis van Oudenaarde stellen we 16 wandkleden tentoon van de in totaal 37 kleden die in ons bezit zijn. Momenteel zoeken we naar ruimte om die capaciteit verder uit te breiden. Een wandtapijt neemt echter heel wat plaats in, dus dat is zeker geen senicure.”

“Verder speelt in MOU ook een film over de wandtapijtkunst waarin meerdere generaties van tapijtmakers aan bod komen. We beschikken in het museum zelfs over een eigen (en het enige niet-commerciële) restauratieatelier. In het weefatelier van VASA vzw in Oudenaarde kan je bovendien nog leren weven volgens de aloude techniek.”

Eindejaar: focus op kinderen

“Eindejaar en de kerstvakantie zijn hét ideale moment voor gezinnen met kinderen om MOU te bezoeken, want dan organiseren we meerdere spannende zoektochten om op een speelse manier meer te leren over de wandtapijtkunst. Bij één daarvan zullen ze op zoek moeten gaan naar dieren in de tapijten. Zo ontdekken ze ook de verborgen symboliek en verhalen die er vaak in verstopt zitten.”

Next article