Home » 50+ » Gehoorverlies: hoe beperk je de gevolgen?
Sponsored

De oorzaken van gehoorverlies zijn uiteenlopend: ouderdom, medische problemen… Vroeg of laat wordt een aanzienlijk deel van de bevolking ermee geconfronteerd. Ann-Sophie Tillekaerts, Product Specialist bij Phonak, legt uit hoe we de impact van een verminderd gehoor kunnen inperken.

Tekst: Sijmen Goossens

avatar

Ann-Sophie Tillekaerts

Product Specialist bij Phonak

Tillekaerts: “De meest voorkomende vorm van gehoorverlies is ouderdomsslechthorendheid; boven de 70 jaar wordt zo’n 50% van de bevolking hierdoor getroffen. Ook trauma of andere medische complicaties kunnen zorgen voor gehoorverlies.”

“Hier oplossingen voor ontwikkelen maakt dus een wezenlijk verschil voor een zeer groot aantal mensen. Hoe beter deze oplossingen worden, hoe meer de levenskwaliteit van deze mensen verbetert. Daarvan zijn we ons bij Phonak uiteraard zeer bewust.”

Ingrijpen op de frequenties

“Hoortoestellen zijn eigenlijk digitale, kleine versterkers. Aan de hand van hun software grijpen ze in bij de frequenties die voor de patiënt problemen geven. Bij ouderdomsslechthorendheid zijn dit vooral de hogere tonen, maar evengoed kan er worden geholpen dij de lagere.”

“Het hele frequentiespectrum, van 125 tot 10 000 Hertz, kan worden gecorrigeerd. Wanneer iemand merkt dat zijn gehoorproblemen evolueren of uitbreiden naar andere frequenties, gaat hij of zij gewoon naar de audioloog voor een nieuwe gehoortest en worden de instellingen aangepast.”

Gehoor bepaalt de levenskwaliteit

“De impact van gehoorverlies op de levenskwaliteit wordt wel eens onderschat. Zo heeft een verminderd gehoor vaak een negatieve invloed op het sociaal leven. Mensen vinden het al gauw gênant steeds te moeten vragen om iets te herhalen. Zo geraken ze geïsoleerd en dreigen er mentale problemen. Ook de activiteit vermindert, waardoor het lichaam zelf hieronder lijdt.”

De impact van gehoorverlies op de levenskwaliteit wordt wel eens onderschat. Zo heeft een verminderd gehoor vaak een negatieve invloed op het sociaal leven.

“Andere belangrijke gevolgen zijn een afnemende oriëntatie en veiligheid. Gehoorverlies houdt vaak in dat je je moeilijker kan oriënteren en bijvoorbeeld verkeerssituaties minder goed kan inschatten.”

“De gevolgen zijn dus breed en gaan veel verder dan gewoon het minder waarnemen van geluid. De klachten zijn individueel afhankelijk en niet recht evenredig met het gehoorverlies: voor de ene persoon vormt bijvoorbeeld een verminderde activiteit een groter probleem dan voor de andere.”

De nieuwste ontwikkelingen: een wereld van verschil

“Voor Phonak is het de uitdaging om steeds betere antwoorden te formuleren waarmee we deze vaak levensbepalende ongemakken reduceren. Er zijn twee evoluties die in dit verband een grote stap voorwaarts betekenen. De nieuwste toestellen worden voorzien van een ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij. Voor mensen met een verslechterde fijne motoriek is dit een belangrijke ontwikkeling: de batterij moet dus niet langer regelmatig gewisseld worden; gewoon uit de lader halen en insteken volstaat.”

“Een andere grote verbetering is dat onze toestellen verbonden kunnen worden aan ieder telefoontoestel met bluetooth. Er waren al exemplaren op de markt die aan een iPhone gelinkt konden worden, maar onze toestellen zijn dus compatibel met alle soorten smartphones.”

“Mensen kunnen nu handsfree bellen, muziek beluisteren, instructies van Google maps opvolgen… allemaal via hun hoorapparaat. De geluidskwaliteit past zich aan naargelang het soort media of geluid dat er wordt afgespeeld. Dit soort ontwikkelingen betekenen een enorme stap voorwaarts voor de levenskwaliteit van iedereen die lijdt aan gehoorverlies.”

Next article